ლეგიტიმური პორტალი სექსის ხელოვნებაზე    
 
 
 


პოზა: ქალი ზემოდან
                                                                 პოზა: ქალი ზემოდან
  ამ პოზის მთავარი უპირატესობაა - სუსტი სქესის წარმომადგენელმა მოირგოს წამყვანის როლი, ასევე იმოძრაოს მისთვის სასურველი ეროგენული ზონების მაქსიმალური სტუმულირებისათვის, რომელიც მოუტანთ მათ უდიდეს სიამოვნებას.

  43.ზურგზე მწოლიარე მამაკაცს, ფეხები აქვს ფართოდ გაშლილი. ქალი წვება მასზე ზემოდან. მამაკაცის სასქესო ორგანო, ამ პოზიციაში, ვერ ხვდება ქალის საშოში საკმაოდ ღრმად, სიღრმის გასაძლიერებლად ქალმა უნდა მოუჭიროს თეძოებით ფეხებს. ეს პოზა კარგია ქალისთვის, რომელსაც უყვარს სექსში დომინირება, ასევე ქალისთვის, რომელიც გამხდარი და პატარაა, მამაკაცი კი საკმაოდ ხორცსავსე. ჭარბწონიან წყვილს არ მოუხდება ეს პოზა, სასქესო ორგანოებს შორის დიდი დაშირების გამო.

  44.წინა პოზის მსგავსი პოზა - ზურგზე მწოლიარე მამაკაცი, ფეხებს ატყუპებს, ქალი თავსდება მასზე ზემოდან, გაშლილი ფეხებით. (ბაყაყივით)

  45.ეგრეთწოდებული პოზა ,,მხედრული''. სექსუალურ პოზებს შორის ყველაზე უძველესი. მამაკაცი წევს ზურგზე, ფეხები აქვს შეტყუპული და წინ გაწეული. ქალი მოხრილია მუხლებში და აზის ზემოდან. ამ პოზაში ქალი იღებს სრულ ძალაუფლებას მამაკაცზე და მთელი პროცესის კონტროლირების შესაძლებლობას. დაწყებული ფრიქციების სიჩქარიდან დამთავრებული პენისის შეღწევის სიღრმისა და მიმართულებით.

  46.წინა პოზის მსგავსი პოზა, იმ განსხვავებით, რომ მამაკაცი ფეხებს ხრის მუხლებში, ქალს კი შეუძლია მათზე დაყრდნობა.

  47.მამაკაცი წევს ზურგზე, ქალი ანალოგიურად წინა პოზებისა, განთავსებულია მასზე ზემოდან იმ განსხვავებით, რომ ზურგით ეყრდნობა მამაკაცის ფეხებს ანუ გადაწოლილია უკან მამაკაცის ფეხებზე.

  48.მამაკაცი წესვს ზურგზე, ან ნახევრადმწოლიარე მდგომარეობაშია, ქალი კი შებრუნებულია მამაკაცის ფეხებისკენ სახით ქვემოთ.

  49.ზურგზე მწოლიარე მამაკაცს, ფეხები ჩაშვებული აქვს იატაკზე შეტყუპულ მდგომარეობაში. ქალი ზის მასზე ზემოდან, სახით მამაკაცისკენ, წინ გაჭიმული ფეხებით, მამაკაცის მუხლებს ეყრდნობა ხელებით.

  50.მამაკაცი წევს, ანალოგიურად 49-ე პოზისა. ქალი აჯდება ზემოდან, ზურგით მამაკაცისკენ, ფეხებს უშვებს იატაკზე. ოდნავ გადაიხრება უკან, ხელისგულებით ეყრდნობა საწოლს ან მამაკაცს და იწყებს მოძრაობას. მამაკაცი თუ მოკიდებს ხელს თეძოებზე, შეძლებს ქალის დაჭერას.

  51.ეს პოზა ანალოგიურია პოზა 50-ისა, იმ განსხვავებით, რომ აქ, ქალი გადახრილია წინ და მოძრაობს ნახევრად მდგომარე ან მჯდომარე მდგომარეობაში.

  52.მამაკაცი წვება საწოლის კიდესთან. ქალი ჯდება მასზე გვერდულად, ფეხებით იატაკისკენ.

  53.ქალი განთავსებულია მხედრულის პოზაში, მამაკაცი წევს სახით ქალისკენ, ფეხები აქვს გაშლილი. როდესაც მამაკაცის სასქესო ორგანო მოხვდება ქალის საშოში, ქალმა ერთი ფეხი უნდა მოხაროს, მეორე კი გადააადგილოს მამაკაცის ფეხებს შორის.

  54.პარტნიორები წვანან გვერდი-გვერდ, ოდნავ შებრუნებულები. მათი ქვედა ფეხები ერთადაა, ხოლო ქალს ზედა ფეხი გადადებული აქვს მამაკაცის ფეხზე, მამაკაცმა უნდა მიიწიოს ქალისკენ, რომ აღმოჩნდეს ქალის ფეხებს შორის. როდესაც მამაკაცი მოახერხებს ქალის საშოში პენისით შეღწევას, ქალი იწყევს მოძრაობის დაწყებას მამაკაცის საწინააღმდეგო მიმართულებით.

  55.ქალი იკავებს მხედრულის პოზას, იმის შედეგ, რაც მამაკაცის ასო მოხვდება ქალის საშოში, ქალი გაშლის ერთ ფეხს მამაკაცის თავის მხარეს, ხოლო მეორე, ექნება მოკეცილი. ასეთ პოზაში მამაკაცის ასო არ გამოვარდება ქალის საშოდან.

  56.ანალოგიურია წინა პოზისა, იმ განსხვავებით, რომ აქ, ქალს ორივე ფეხი აქვს გაშლილი.

  57.ანალოგიურია წინა პოზებისა, იმ განსხვავებით, რომ მამაკაცს მოხრილი აქვს ფეხები, ქალი კი ზურგით ეყრდნობა მის მუხლებს.

  58.ქალი ჯდება მამაკაცზე ზემოდან, როგორც წინა პოზებში, იმ განსხვავებით, რომ ორივე ფეხი გაშლილი აქვს წინ და ულაგია მამაკაცის მკერდზე. მამაკაცს უჭირავს ქალის ფეხები ხელებით, რის გამოც ქალს შეუძლია ოდნავ მოიხაროს და დაიწყოს ფრიქციები, ბალანსის დაკარგვის გარეშე.

  59.წინა პოზის მსგავსი პოზა, სადაც ქალი წვება ზურგით საწოლზე, მამაკაცის ფეხებს შორის. ქალი, თეძოების დახმარებით იწყებს მკვეთრ და ხშირ მოძრაობებს. მოძრაობს სხვადასხვა მიმართულებით - წინ და უკან, მარჯვნივ - მარცხნივ, ზევით - ქვევით.

  60.ქალი ზის სახით მამაკაცისკენ. როგორც ზედა პოზების დროს. ამ შემთხვევაში, ქალი იხრება მკერდით მამაკაცისკენ, მამაკაცი ეხვევა მას ხელებით და მიიზიდავს თავისკენ.

  61.ქალი ჯდება, ზურგზე მწოლიარე მამაკაცზე, სახით მამაკაცის ფეხებისაკენ. ქალმა უნდა გაჭიმოს ფეხები წინ და დაიხარის ასევე წინ. ამავდროულად მამაკაცი ხრის ფეხებს მუხლებში ისე, რომ ქალი აღმოჩნდეს მის ფეხებს შორის, რათა შეძლოს იდაყვებით მასზე დაყრდნობა.

  62.პოზა ანალოგიურია წინა პოზისა, მამაკაცს უფრო ფართოდა აქვს გაშლილი ფეხები. ქალი ამ შემთხვევაში, თავს დაიჭერს არა იდაყვებზე დაყრდნობით, არამედ მთელი ხელის გამოყენებით. ქალს შეუძლია იმოძრაოს მთელი სხეულით.

  63.ქალი, ჯერ წვება ზურგზე, მამაკაცი ჯდება ქალის ფეხებს შორის, შეჰყავს პენისი ქალის საშოში და ქალთან ერთად გადაწვება გვერდზე. ეს პოზა იძლევა შეღწევადობის დონის შეცვლის საშუალებას.

  64.ანალოგიური პოზაა, წინა პოზისა, მაგრამ ორგაზმის მოახოლოებისას ქალი ნაზად ეხვევა ფეხებით მამაკაცს წელზე.

  65.დაწექით გვერდულად, სახით ერთმანეთისკენ. ქალმა ფეხი უნდა გადაადოს მამაკაცს თეძოზე. მამაკაცს შეჰყავს პენისი ქალის საშოში, თავისუფალი ხელით კიდებს ქალს თეძოზე და მიიზიდავს თავისკენ. ამ პოზაში, მამაკაცის სასქესო ორგანოს ნაკლები შანსი აქვს საშოში ღრმად მოხვედრის, მაგრამ ეს პოზა იძლევა დადებით ემოციებს.

  66.ანალოგიურია წინა პოზისა, იმ განსხვავებით, რომ ამ შემთხვევაში ფეხი უნდა გადაადოს მამაკაცმა ქალს, თეძოზე.

  67.მამაკაცი წევს ზურგზე ფეხებგაშლილი. ქალი არის ჩაკუზული, სახით პარტნიორისკენ, ფართოდ გაშლილი ფეხებით. ხელებით ეყრდნობა მამაკაცის მკერდს. ამ პოზაში ქალს შეუძლია იმოძრაოს ნებისმიერი მიმართულებით, მას შეუძლია აკონტროლოს სრულიად მთელი პროცესი.

  68.მამაკაცი წევს ზურგზე, მუხლები აქვს ფართოდ გაშლილი, ქალი ბრუნდება მისკენ ზურგით და შეტყუპული ფეხებით იკუზება, იხრება წინ და ეყრდნობა მამაკაცის მუხლებს.

  69.მამაკაცი წევს ზურგზე, ქალი ჯდება მასზე ზემოდან, ჩაკუზულ მდგომარეობაში, მას შემდეგ რაც მამაკაცის ასო მოხვდება ქალის საშოში, ქალმა უნდა შეაერთოს მუხლები, გადაიხაროს უკან და ხელებით დაეყრდნოს ან საწოლს, ან მამაკაცის ფეხებს.

  70.ეს პოზა კარგია ხანგრძლივი აქტისთვის. ამ პოზას მოიხსენიებენ როგორც - პოზა ,, X’’. ქალი განთავსებულია ზურგზე მწოლიარე მამაკაცზე, მხედრულის პოზაში. ასეთ პოზაში ხდება პენისის მოხვედრა საშოში. ამის შემდეგ, ქალი იხრება უკან ისე, რომ თავი და ზურგი დადოს მამაკაცის ფეხებს შორის. ორივე პარტნიორის ფეხები გასწორებული და გაშლილია. ხელები აქვთ ჩაჭიდებული და მოძრაობენ სინქრონულად. ორივე პარტნიორი იღებს დიდ სიამოვნებას, ცდად მართლაც რომ ღირს.
სხვა სტატიების ნახვა: კამასუტრა
კომენტარის დამატება:
სახელი:

ტექსტი:
ქართული კლავიატურა ( ჩართვა/გამორთვა ბეჭდვის დროს კლავიშით "~" )


შეიყვანეთ სურათზე მოცემული სიმბოლოები:

ჩეთი


ჰოსტინგი Serv.Ge
 
 
© 9Bit